VERPLEEGKUNDIGE ZORGEN

Voor alle zorgen die wij toedienen hebben wij een voorschrift nodig
van de behandelende (huis)arts, uitgezonderd de hygiënische zorgen.

HYGIENISCHE ZORGEN

Aan de hand van jouw zorgbehoefte bekijken wij hoe we jou het best kunnen helpen. Wij luisteren ook naar jouw wensen: dagelijks hulp of wekelijks. Dit kan variëren: douche, lavabo of bad.

INSPUITINGEN TOEDIENEN

Aan de hand van het voorschrift van de behandelende arts dienen wij de inspuitingen toe, gaande van subcutaan tot intramusculair. Ook diabetespatiënten kunnen bij ons terecht.

MEDICATIE KLAARZETTEN

Volgens voorschrift van de arts maken wij medicatieschema’s op en kunnen wij ze wekelijks klaarzetten in een weekverdeler. Indien nodig houden wij dagelijks toezicht bij inname van orale medicatie.

ONCOLOGISCHE ZORG

het afkoppelen van chemo, parenterale voeding TPN , medicatie toedienen via pijnpomp, sondevoeding. Vroeger gebeurde dit in het ziekenhuis maar nu is het mogelijk om al deze zorgen thuis toe te passen.

WONDZORG TOEDIENEN

In ons team zijn er twee verpleegkundigen wondzorg. Voor alle wonden, acuut of chronisch kan je bij ons terecht.

OOGDRUPPELS & ZALF

Op voorschrift van de arts kunnen wij pre- en/of postoperatief oogdruppels en/of –zalf toedienen.

DIABETES

Wij staan in voor inspuitingen en glycemiecontrole. Indien gewenst kunnen wij aanleren hoe je jezelf kan inspuiten.

PALLIATIEVE ZORG

Onze groepspraktijk biedt zorgbegeleiding voor zwaar zorgbehoevenden en palliatieve patiënten.

WAT BRENGEN WIJ MEE

De Verpleegsters voorzien het volgend verpleegkundig materiaal

Handontsmetting
Wondzorgset
Handschoenen
Spuiten en naalden

WAT LEG JIJ HET BEST KLAAR

Om de verpleegkundige verzorging vlot te laten verlopen vragen wij vriendelijk om de volgende zaken klaar te leggen.

Voorschrift van je arts
De nodige medicatie
Kleefbriefje van je ziekenfonds
Zalf of ontsmetting

THUISVERPLEGING NODIG? 050 70 02 97

Contacteer ons